วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(อาสา..รักษ์สิ่งแวดล้อม) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปลูกต้นไม้..ถวายเป็นพุทธบูชา)

นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นำอาสายุวกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกิจกรรม (อาสา..รักษ์สิ่งแวดล้อม) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปลูกต้นไม้..ถวายเป็นพุทธบูชา) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ตลาดน้ำดอนหวาย และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และขอบคุณรุ่นพี่ และรุ่นน้อง อาสายุวกาชาด ที่มีจิตอาสามาร่วมกันปลูกต้นไม้ (เหลืองปรีดียาธร)ถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ด้วย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น