วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

สร้างภาคีเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 4

   
            เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสร้างภาคีเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่4 เป็นการฝึกอบรม “อาสายุวกาชาด” หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม
รักสามัคคี กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรักสามัคคี กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
             นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการสร้างภาคีเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี การฝึกอบรม “อาสายุวกาชาด” หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อให้อาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของสภากาชาดไทย เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน และเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2558 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด ในวันนี้ การบรรยายโดยทีมวิทยาจารย์จากสำนักงานยุวกาชาด นำทีมโดยนายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด นายธัชตะวัน เกษกานดา นายธราธร ประคองสุข และนายณัฐพล ปานรุ่งเรือง ร่วมให้ความรู้เรื่อง “รอบโลกกับกาชาดและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” เรื่อง “กาชาดไทยและยุวกาชาด” เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน” และพิธีต้อนรับและกลุ่มสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น