วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานพิธีปิด ทั้งนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ได้มอบหมายให้นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด นำทีมวิทยาจารย์ไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวเมธิณี จงศรี
นางสาวปารนันทน์ พุ่มพวง และนายธราธร ประคองสุข 
ในการบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านผู้สูงอายุวาสนเวศม์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อาสายุวกาชาด ได้นำวิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็จะสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งถึงมือแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ผ้าสามเหลี่ยม การพันผ้าม้วนยืด การเข้าเฝือก ส่วนผู้สูงอายุก็ได้นำความรู้เรื่องการสานตะกร้า การทำหมูออมสิน กังหันลม และสอนการถักโคเชต์ มาแลกเปลี่ยนร่วมกันนับเป็นความประทับใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้  

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วารสารยุวกาชาด: เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีสร้างพลังเยาวชนจิตอาสา รุ...

วารสารยุวกาชาด: เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีสร้างพลังเยาวชนจิตอาสา รุ...: นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อม คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนน...

วารสารยุวกาชาด: โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เป็นเจ้าภาพจัดอบรมอาสายุว...

วารสารยุวกาชาด: โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เป็นเจ้าภาพจัดอบรมอาสายุว...: โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ร่วมกับโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี โรงเรียนสหธาตุศึกษา และโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม จัดอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื...

วารสารยุวกาชาด: สำนักงานยุวกาชาด ร่างหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม

วารสารยุวกาชาด: สำนักงานยุวกาชาด ร่างหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม:             นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานย...

วารสารยุวกาชาด: กศน.อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จัดอบรมอาสายุวกาชา...

วารสารยุวกาชาด: กศน.อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จัดอบรมอาสายุวกาชา...: นางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด&qu...

วารสารยุวกาชาด: คนดีจิตอาสา ส่งเสริมชุมชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้

วารสารยุวกาชาด: คนดีจิตอาสา ส่งเสริมชุมชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้: แบบอย่างที่ดีที่ควรค่าแก่การยกย่อง แนวทางในการทำงานจิตอาสา   ดร.เอราวัณ ทับพลี "พี่บลู" "กุลบุ...

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คนดีจิตอาสา ส่งเสริมชุมชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้แบบอย่างที่ดีที่ควรค่าแก่การยกย่อง แนวทางในการทำงานจิตอาสา ดร.เอราวัณ ทับพลี "พี่บลู" "กุลบุตรดีเด่น" อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย คิดต่างเพื่อปากท้องพี่น้องในชุมชน นำเสนอในรายการข่าว  Family News Todayช่องทางออกอากาศ : [TV3 FAMILY ช่อง13] เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 น. สามารถติดตามชมภาพข่าวและรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/xg1N7mกศน.อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด"หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2558 ณ วัดบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายจีระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอวังจันทร์เป็นประธานในพิธีเปิด นายยงยุทธ กิตติกรเศรษฐ์ กรรมการสถานศึกษากศน. อำเภอวังจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน จาก 4 ตำบลและ 1 เทศบาล ของ กศน.อำเภอวังจันทร์ วิทยากรที่ให้การอบรมจากสำนักงานยุวกาชาดได้แก่ นางสาวเมธิณี จงศรี และนางสาวปารนันทน์ พุ่มพวง และวิทยากรจาก กศน.ตำบลชุมแสง นายนัทธี สุวรรณจินดา ครูสรช. นางสาวสุชาดา พาณิชย์ ครูกศน.ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้สำนักงานยุวกาชาด ร่างหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม

       
    นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด มอบหนังสือที่ระลึก ให้แก่ นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ นายปราโทย์ จินตประสาท นางเบญจพร จั่นเจริญ นายมงคล พลายชมพูนุท และนางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ในโอกาสร่วมประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร "ผู้อำนวยการฝึกอบรม" ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะใช้ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่  3-6  สิงหาคม 2558   ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" กรุงเทพมหานคร


โครงการ CPR ของ กศน.เขตมีนบุรี

นางสาวสิริรัตน์  พุ่มแก้ว วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการ ไปให้การนิเทศและติดตามการอบรม
โครงการ CPR ของ กศน.เขตมีนบุรี เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม  2558 ณ วัดบางเพ็งใต้ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด  นางสุดสวาท คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีอาสายุวกาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 106 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก สนง.กศน.กทม. กศน.เขตบึงกุ่ม กศน.เขตพระโขนง และกศน.เขตคลองสามวา  มาเป็นวิทยากรร่วมให้การอบรมในครั้งนี้ด้วย