วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กศน.หนองใหญ่ สร้างพลังจิตอาสา


กศน.อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาดปลูกจิตสำนึกค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบัณฑิต นันทนาพรชัย นายอำเภอหนองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิด นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ผอ.กศน.อำเภอหนองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวเมธิณี จงศรี และนางสาวปารนันทน์ พุ่มพวง วิทยาจารย์ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ไปให้การอบรม เพื่อปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้แก่อาสายุวกาชาดและมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของอาสายุวกาชาด ปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีให้อาสายุวกาชาดเป็นผู้ไฝ่รู้ ไฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ทำความดี ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น