วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.เขตคลองสาน

อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
รุ่นที่2921/กทม.188 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีนายทศพล ทิพยไพฑูรย์ ผอ.กศนเขตลองสาน เป็นประธานในพิธีเปิด และนางปุณยวีร์ เพ็งแสงสม ครูอาสาสมัคร เป็นผู้กล่าวรายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น