วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ยุวกาชาด: หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.เขตคลองสาน

ยุวกาชาด: หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.เขตคลองสาน: อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.เขตคลองสาน กรุงเทพฯ รุ่นที่2921/กทม.188 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ ตำบลหิ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น