วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ค่าย “RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp 2015”สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดค่าย “RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp 2015”ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 101 คน จาก 14 สถาบัน
            นางสาวสุนิสา  นิเวศน์รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า ในการจัดค่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปีจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล  รวมทั้งได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศกับสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาสายุวกาชาดจากสถาบันต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านจิตอาสาด้วย  
              นางสาวสุนิสา ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการจัดค่ายในครั้งนี้  สำนักงานยุวกาชาด  จะมีอาสายุวกาชาดที่มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ พร้อมร่วมงานจิตอาสาของสำนักงานยุวกาชาด หรือสภากาชาดไทย และเกิดการขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาดในสถาบันการศึกษานั้น ๆ อีกด้วย
           
               

นายพิธาน กุลละวณิชย์ อาสายุวกาชาด ในฐานะพิธีกรของงาน กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้ว่า” รู้สึกดีมาก มีความสุข ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ได้มาฝึกงานเป็นอาสาสมัครร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สิ่งที่ได้จากค่ายนี้คือมิตรภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจิตอาสากับเพื่อนต่างสถาบัน และจะนำประสบการณ์ จากการร่วมทำงานกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยกลับไปเล่าให้เพื่อนที่ WinChester College ประเทศอังกฤษด้วย  นางสาวรัญชนา ปานเชื้อ อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ได้กล่าวถึงกิจกรรมในค่ายครั้งนี้ว่า “รู้สึกประทับใจในเพื่อนร่วมอุดมการณ์แม้จะมาจากต่างสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษา  รวมถึงได้เรียนรู้ภารกิจของสภากาชาดไทย กาชาดสากล มากยิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น