วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมอบเงินช่วยเนปาล‏

วันที่ 23 กันายน 2558 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาทจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล ณ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น