วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วารสารยุวกาชาด ฉบับที่ 382

http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=117337 ติดตามอ่าน วารสารยุวกาชาด ฉบับที่ 382 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 ได้แล้วนะคะ  สามารถติ ชม แนะนำ ได้ที่ 02-252 5002-3 กด 1 ค่ะ
ผู้สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกวารสารยุวกาชาด ราย 2 เดือน ปีละ 200 บาท จำนวน 6 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งมาที่ ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สังจ่ายไปรษณีย์ และธณานัติ มาที่ ปทฝ.จุฬาลกรณ์ 10332


                                                          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น