วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กศน.จังหวัดสกลนคร สร้างวิทยากรยุวกาชาด ถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย

                สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ( 109/สน 2 ) ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2558 โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 ตุลาคม  2558 เวลา 14.00 น.  ณ  โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติจากนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิด  นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน
                นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า การจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย  และสนับสนุนให้จังหวัดสกลนครร่วมสร้างวิทยากรยุวกาชาดที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการกาชาด ยุวกาชาด สามารถนำเทคนิควิธีการกระบวนการไปดำเนินกิจกรรมให้กับเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะเป็นการขยายผลการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด การจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดและจัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่อไป
                 นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 160 คน จาก กศน.อำเภอ 16 แห่ง จึงได้แบ่งการจัดอบรมเป็น  2  รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล ผอ.กศน.อำเภอพังโคน เป็นหัวหน้าโครงการจัดฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาดในครั้งนี้
            โดยสำนักงานยุวกาชาด ส่งนางสาวฐานิยา ตันตระกูล วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการ ไปให้การอบรม ร่วมกับวิทยากรแกนนำยุวกาชาดจากจังหวัดกำแพงเพชร ยโสธร อุทัยธานี มุกดาหาร สมุทรสงคราม พะเยา  ตรัง ร่วมด้วยทีมวิทยากรในพื้นที่จาก กศน.อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอพังโคน สกลนคร ร่วมให้การอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม 4 วัน 3  คืนโดยนางนลิน เรืองบุตร เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น