วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วารสารยุวกาชาด ฉบับที่ 382

http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=117337 ติดตามอ่าน วารสารยุวกาชาด ฉบับที่ 382 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 ได้แล้วนะคะ  สามารถติ ชม แนะนำ ได้ที่ 02-252 5002-3 กด 1 ค่ะ
ผู้สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกวารสารยุวกาชาด ราย 2 เดือน ปีละ 200 บาท จำนวน 6 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งมาที่ ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สังจ่ายไปรษณีย์ และธณานัติ มาที่ ปทฝ.จุฬาลกรณ์ 10332


                                                          

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กศน.จังหวัดสกลนคร สร้างวิทยากรยุวกาชาด ถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย

                สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ( 109/สน 2 ) ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2558 โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 ตุลาคม  2558 เวลา 14.00 น.  ณ  โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติจากนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิด  นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน
                นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า การจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย  และสนับสนุนให้จังหวัดสกลนครร่วมสร้างวิทยากรยุวกาชาดที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการกาชาด ยุวกาชาด สามารถนำเทคนิควิธีการกระบวนการไปดำเนินกิจกรรมให้กับเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะเป็นการขยายผลการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด การจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดและจัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่อไป
                 นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 160 คน จาก กศน.อำเภอ 16 แห่ง จึงได้แบ่งการจัดอบรมเป็น  2  รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล ผอ.กศน.อำเภอพังโคน เป็นหัวหน้าโครงการจัดฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาดในครั้งนี้
            โดยสำนักงานยุวกาชาด ส่งนางสาวฐานิยา ตันตระกูล วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการ ไปให้การอบรม ร่วมกับวิทยากรแกนนำยุวกาชาดจากจังหวัดกำแพงเพชร ยโสธร อุทัยธานี มุกดาหาร สมุทรสงคราม พะเยา  ตรัง ร่วมด้วยทีมวิทยากรในพื้นที่จาก กศน.อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอพังโคน สกลนคร ร่วมให้การอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม 4 วัน 3  คืนโดยนางนลิน เรืองบุตร เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน


ชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเยาวชนจิตอาสาเรื่อง การช่วยเหลือชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการปฐมพยาบาล ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม  2558  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
            นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร ผู้จัดการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า  โครงการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการปฐมพยาบาล มีแนวคิดที่ว่า “ เพราะเวลา....ไม่เคยหวนกลับมาแก้ตัว” ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมก็เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้จริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามแนวคิดที่ว่า เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนโดยปรากฏว่ามีผู้ที่พลาดการอบรมในรุ่นนี้จำนวนมาก ที่สมัครเข้ารับการอบรมไม่ทัน จึงมีแนวโน้มว่า มหาวิทยาลัยน่าจะตอบสนองความต้องการของเยาวชนจิตอาสารุ่นต่อไปในเร็ว ๆ นี้
           นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และได้รับการสนับสนุนจากนางปิยพรรณ กาฬวงศ์ วิทยากรยุวกาชาด สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และนางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ได้มอบหมายให้ทีมวิทยาจารย์  ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด นำโดย พิมพ์พิศา ศุภะวัฒนะบดี นางสาวเมธิณี จงศรี นายธัชตะวัน เกษกานดา และนางสาวปารนันทน์  พุ่มพวง ไปให้การอบรมในเรื่องของปฐมพยาบาลและกลุ่มสัมพันธ์ 
          ภายหลังการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คาดหวังว่าจะมีนักศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปฐมพยาบาล และนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อประสบเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และเหนือสิ่งอื่นใด จะมีเครือข่ายของอาสายุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด และมีแรงบันดาลใจพร้อมที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นตรงตาม Brand ของสำนักงานยุวกาชาดที่ว่า “อาสายุวกาชาด มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้

**************