วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน


ชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเยาวชนจิตอาสาเรื่อง การช่วยเหลือชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการปฐมพยาบาล ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม  2558  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
            นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร ผู้จัดการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า  โครงการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการปฐมพยาบาล มีแนวคิดที่ว่า “ เพราะเวลา....ไม่เคยหวนกลับมาแก้ตัว” ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมก็เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้จริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามแนวคิดที่ว่า เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนโดยปรากฏว่ามีผู้ที่พลาดการอบรมในรุ่นนี้จำนวนมาก ที่สมัครเข้ารับการอบรมไม่ทัน จึงมีแนวโน้มว่า มหาวิทยาลัยน่าจะตอบสนองความต้องการของเยาวชนจิตอาสารุ่นต่อไปในเร็ว ๆ นี้
           นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และได้รับการสนับสนุนจากนางปิยพรรณ กาฬวงศ์ วิทยากรยุวกาชาด สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และนางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ได้มอบหมายให้ทีมวิทยาจารย์  ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด นำโดย พิมพ์พิศา ศุภะวัฒนะบดี นางสาวเมธิณี จงศรี นายธัชตะวัน เกษกานดา และนางสาวปารนันทน์  พุ่มพวง ไปให้การอบรมในเรื่องของปฐมพยาบาลและกลุ่มสัมพันธ์ 
          ภายหลังการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คาดหวังว่าจะมีนักศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปฐมพยาบาล และนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อประสบเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และเหนือสิ่งอื่นใด จะมีเครือข่ายของอาสายุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด และมีแรงบันดาลใจพร้อมที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นตรงตาม Brand ของสำนักงานยุวกาชาดที่ว่า “อาสายุวกาชาด มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้

**************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น