วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานพิธีปิด ทั้งนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ได้มอบหมายให้นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด นำทีมวิทยาจารย์ไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวเมธิณี จงศรี
นางสาวปารนันทน์ พุ่มพวง และนายธราธร ประคองสุข 
ในการบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านผู้สูงอายุวาสนเวศม์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อาสายุวกาชาด ได้นำวิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็จะสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งถึงมือแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ผ้าสามเหลี่ยม การพันผ้าม้วนยืด การเข้าเฝือก ส่วนผู้สูงอายุก็ได้นำความรู้เรื่องการสานตะกร้า การทำหมูออมสิน กังหันลม และสอนการถักโคเชต์ มาแลกเปลี่ยนร่วมกันนับเป็นความประทับใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น