วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีสร้างพลังเยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 1


นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่   16 – 17 มิถุนายน 2558  ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับเกียรติจากนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างอาสายุวกาชาดให้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการกาชาด ยุวกาชาด  และเกิดการสร้างสรรค์พลังเยาวชนที่พร้อมจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมด้วยนายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น