วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด รร.ตรังคริสเตียนศึกษา‏

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาจัด "การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและโครงการเรียนรู้
 ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาชีวิตมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระหว่างวันที่       
 13-15 สิงหาคม 2558 ณ คริสตจักรตรัง ให้แก่อาสายุวกาชาดจำนวน 65 คน  โดยได้รับเกียรติจากนางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากล่าวรายงาน และ  นางปิยพรรณ กาฬวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น