วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดอ่างทองมอบห้องน้ำให้แก่ผู้พิการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง และ  ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายเยาวชนเพชรวิเศษ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอวิเศษชัยชาญ  และชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา   ณ วัดนางซำ และมอบห้องน้ำให้แก่ผู้พิการนายธวัช  อุ่นกาย ผู้พิการหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ส่งเสริม ช่วยเหลือให้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ได้มีห้องน้ำที่ผู้พิการสามารถใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ มีชีวิตที่สะดวกสบายและมีความสุขตามอัตภาพ และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น