วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สนง.ยุวกาชาด ออกนิเทศ ติดตามการอบรม CPR และการสำลัก

นางสาวนวพร รอดพิทักษ์ และ นางสาวศรัญญา จอมแปง วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นิเทศการจัดอบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลักให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนงกรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น