วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวังโพนงามวิทยาคม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

นางนิตยา ลาภหลาย ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวังโพนงามวิทยาคม จังหวัดเลย นำอาสายุวกาชาดจำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม และสถานีตำรวจทางหลวงโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น