วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานยุวกาชาด ร่างหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม

       
    นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด มอบหนังสือที่ระลึก ให้แก่ นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ นายปราโทย์ จินตประสาท นางเบญจพร จั่นเจริญ นายมงคล พลายชมพูนุท และนางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ในโอกาสร่วมประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร "ผู้อำนวยการฝึกอบรม" ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะใช้ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่  3-6  สิงหาคม 2558   ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" กรุงเทพมหานคร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น