วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กศน.อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด"หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2558 ณ วัดบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายจีระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอวังจันทร์เป็นประธานในพิธีเปิด นายยงยุทธ กิตติกรเศรษฐ์ กรรมการสถานศึกษากศน. อำเภอวังจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน จาก 4 ตำบลและ 1 เทศบาล ของ กศน.อำเภอวังจันทร์ วิทยากรที่ให้การอบรมจากสำนักงานยุวกาชาดได้แก่ นางสาวเมธิณี จงศรี และนางสาวปารนันทน์ พุ่มพวง และวิทยากรจาก กศน.ตำบลชุมแสง นายนัทธี สุวรรณจินดา ครูสรช. นางสาวสุชาดา พาณิชย์ ครูกศน.ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น